Bezoek Joukje van Roeden Hoekstra en Fimke Hijlkema aan heide Duurswoude