21 maart 2014

Bestuur PvdA feliciteert nieuwe fractie

Het bestuur van PvdA afdeling Opsterland feliciteert hierbij Roel Vogelzang, Joke Brouwer-Wiarda, Douwe-Jan van der Werff en Libbe de Vries met hun verkiezing tot Raadslid voor de PvdA. Het bestuur wenst de nieuwe fractie veel creativiteit en bestuurskracht binnen de negen fracties tellende Raad.