Door op 31 januari 2015

Activiteiten verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân

Op 18 maart aanstaande mogen wij allen weer naar de stembus. We kiezen dan de leden voor Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân. Indirect dus ook de leden voor de Eerste Kamer. Vanuit Zuidoost Fryslân zijn Joukje van Roeden en Remco van Maurik kandidaten voor de Staten en voor Wetterskip Fryslân is dat Annelies Stolp. Zoals bij elke verkiezing worden activiteiten georganiseerd voor een ontmoeting tussen kandidaten en publiek. En daarvoor vragen wij jullie medewerking. Wij vragen onze leden of zij op een zaterdag mee willen helpen bij het uitdelen van flyers aan het publiek. Het gaat om de volgende zaterdagen:

14 februari in Gorredijk van 10.00 – 14.00 uur. Het is dan Valentijnsdag en daarom delen wij die dag ook rode rozen uit.

28 februari in Beetsterzwaag van 11.00 – 13.00 uur

14 maart in Ureterp van 11.00 – 13.00 uur

Aanmelden graag, bij voorkeur via e-mail, rein.postma@philips.com. Vermeld daarbij voor welke zaterdag jij je aanmeldt. Wij nemen contact op om aan te geven waar verzameld wordt.

Vanuit het Gewest komt de vraag of leden een verkiezingsbord met daarop de poster van ‘Ja Jannewietske’ op hun grond willen plaatsen. Het zou dan een plekje moeten zijn dat vanaf de weg goed zichtbaar is en waar veel mensen langs komen. Hebt u een stukje grond en wilt u daar wel een verkiezingsbord op hebben, geef dat ook in uw e-mail aan.

Hartelijke groet, namens de campagnecommissie Rein Postma en Ine Jansen