19 april 2015

20 april themabijeenkomst met John Kerstens

De avond zal worden ingeleid door John Kerstens, lid van de tweede kamer namens de PvdA, waarna we met z’n allen onder zijn leiding van gedachten kunnen wisselen over het onderwerp.

Als voormalig vakbondsbestuurder (FNV) is John gedreven om misstanden op de arbeidsmarkt aan te pakken. Zo zette hij zich, bijvoorbeeld, in voor de Wet  Aanpak Schijnconstructies en de Wet Normering Topinkomens. Vanuit zijn huidige functie houdt hij zich bezig met de Participatie Wet en de Wet Werk en Bijstand, die sinds 1 januari 2015 van kracht zijn. De Participatiewet is bedoeld om de kans op regulier werk te vergroten voor bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten, zowel Wajongers als WSW’ers. Maar is dat ook wel zo? We leven in een tijd waarin de veranderingen snel gaan. De arbeidsmarkt van nu is anders dan de arbeidsmarkt ten tijde van de totstandkoming van deze wet. En wat is de invloed van de automatisering en de robotisering? Hebben laagopgeleiden nog wel een reële kans op de arbeidsmarkt?  Is het kunstmatig creëren van banen een oplossing? En hoe zit het nu met de strafkorting op de bijstandsuitkering? Hebben de sociale werkplaatsen nog toekomst? En wat is de rol van het UWV hierin?

 Ligt de oplossing in het aanpassen van bestaande functies, waardoor deze meer toegesneden zijn op de kwaliteiten en de mogelijkheden van het individu? Als bedrijven daar beter op inspelen zouden zij daarmee de duurzame inzetbaarheid van hun huidige en toekomstige werknemers, ook die met beperking of aandoening, bevorderen?  Worden dan op deze manier op een natuurlijke wijze banen gecreëerd, die ook voor de werkgever interessant zijn? Welke rol speelt de PvdA in deze materie?

Praat mee en vergroot uw inzicht in de kwesties waar we met z’n allen mee te maken hebben.

Vervoersproblemen? Laat het ons weten, samen komen we daar wel uit.

Lia Willems

Secretaris PvdA afdeling Opsterland.

Email: liaw@xs4all.nl tel: 06 136 57 880

 

Onderwerp        : Participatie Wet en Wet Werk en Bijstand

Wanneer            : 20 april

Waar                  : Zalencentrum De Buorskip,  Vlaslaan 26

                           : 9244 CH  BEETSTERZWAAG

Begintijd            : 19.00u

Sluiting              : 21.30u