8 februari 2014, Gorredijk museum opsterland | Gorredijk museum opsterland

Start campagne PvdA Opsterland zaterdag 8 februari

De PvdA Opsterland start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 8 februari a.s. in Gorredijk en Nij Beets. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi zal samen met lijsttrekker Roel Vogelzang om 10.00 uur “de kop van de verkiezingscampagne afslaan”. Achter Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59 te Gorredijk op het Marktplein staat zaterdag een Kop van Jut, in dit geval Grutte Pier. Na de openingshandeling mag ook het publiek een (gratis) poging wagen om de kop van Jut zo hoog mogelijk te krijgen. De actie symboliseert één van de actiepunten van PvdA Opsterland, namelijk dat de kermis definitief terug moet komen op de Markt in Gorredijk. Na deze openingshandeling worden er samen met Lutz rode rozen uitgedeeld in Nij Beets. De verkiezingskaravaan bezoekt de komende 6 weken alle dorpen van de gemeente Opsterland.