2 maart 2014, Smelnehus Drachten | Smelnehus Drachten

“het gesprek van de Wâlden”

DRACHTEN – Onder leiding van Tweede Kamerlid Jacques Monasch zal op zondagmiddag 2 maart a.s. voor de eerste maal Het Gesprek van De Wâlden plaatsvinden in ’t Smelnehûs in Drachten. In een magazine-achtige setting zullen zwaardere en lichtere onderwerpen in hoog tempo de revue passeren, met als insteek: waar staan we in de Fryske Wâlden?

Na Het Gesprek van Sneek, dat zich in een toenemende belangstelling mag verheugen, wordt met de eerste editie van Het Gesprek van De Wâlden bekeken of een dergelijke serie ook in Drachten en omgeving aanslaat. Presentator Jacques Monasch spreekt met een scala aan gasten uit de regio, zoals Feico Westra, eigenaar van Meubelmakerij Westra Interieur in Burgum. Hij gaat in op zijn drijfveren om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.

Onderwijs is ook een belangrijk thema, waarbij samenwerkingsschool De Wâldiik uit Boelenslaan centraal staat. Ook komt directeur Sake Saakstra van onderwijsorganisatie Comperio uit De Stellingwerven vertellen hoe zijn organisatie omgaat met de afname van het aantal kinderen. Namens het Dam Jaarsmajier 2014 in Eastermar, zal voorzitter Iris Rusch uitleggen hoe dit eerbetoon aan de bekende verzamelaar van verhalen eruit gaat zien. Ook wordt één van de verhalen ten gehore gebracht.

Han Westerhof gaat bij het thema Mienskip & Samenredzaamheid in op hoe Aldtsjerk meer regie naar zich toetrekt over het reilen en zeilen in het dorp. Ook komt hier de nieuwe richting van zwembad De Kûpe in Buitenpost aan de orde; sluiting van dit bad kon worden voorkomen door inzet van het dorp, nu een groot aantal vrijwilligers taken gaat overnemen. KOEK is een talentenmakelaar uit Drachten, die mensen helpt hun dromen waar te maken. Marc Mulder zet de schijnwerper op de aktiviteiten in Tijnje en de acties om een multifunctioneel centrum te realiseren.

Economie, cultuur, onderwijs, burgerparticipatie, het is een greep uit het veelzijdige programma van Het Gesprek van De Wâlden. Er wordt gerekend op een grote opkomst, die vanaf 16.00 uur onder de inspirerende klanken van Gaeld’r uit Earnewâld van harte welkom is in ’t Smelnehûs.