20 januari 2014, The Point Buitenpost | The Point Buitenpost

Campagnebijeenkomst Buitenpost

Uitnodiging

voor een

avond met politiek én muziek

Datum:                  maandag 20 januari 2014

Aanvang:                20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Plaats:                    The Point, Voorstraat  54, 9285 NT Buitenpost

Gast:         

            Lutz Jacobi, Wergea, Tweede Kamerlid PvdA                                    

 

Gesprekspartners:

Henk Evers , Innovatiehuis Lauwersdelta in Buitenpost

Rinze Fokkema, projectcoördinator bij het Nordwin College

 

Muzikale omlijsting:  troubadours Michiel en Pieter Veenstra

Na de pauze:

Lutz Jacobi in gesprek met Gerda Postma, Theun Nicolai, Jaap Braams en Aafke Postma

over:  Linksom, mei elkoar, foar elkoar!,

het verkiezingsprogramma van de PvdA Achtkarspelen

Namens het afdelingsbestuur PvdA Achtkarspelen, Anneke Jongejan, secretaris

0512 341706 ajongejanveenstra@hotmail.com