11 december 2013, Buorskip Beetsterzwaag | Buorskip Beetsterzwaag

Algemene Ledenvergadering

Deze ledenvergadering staat volledig in het teken van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, die plaatsvinden op 19 maart 2014.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 4 september 2013
  3. Begroting 2014
  4. Actuele politiek door de fractie
  5. Start campagne met Wim Buding, Betty van der Ven en Jan Zandberg campagneleiders PvdA  Heerenveen
  6. Afscheid van regiecommissie verkiezingen
  7. Voorzittersnieuws van bestuur en afscheid voorzitter Klaas Talma
  8. Rondvraag
  9. Sluiting