Nieuws

Zaterdag 25 mei: PvdA Opsterland kuiertocht in Tijnje en Gorredijk

door op 26 mei 2013

Op 25 mei brachten fractie en bestuursleden van PvdA Opsterland, PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monasch en Provinciale Statenleden Riek van der Vlugt en Remco van Maurik een bezoek aan Gorredijk en Tijnje. ’s Ochtends werden we in dorpshuis ‘De Trekkerstinte’ ontvangen en geïnformeerd door Ingrid Burrie, Doede van der Veer en Abel Oostra van het bestuur van Plaatselijk Belang   over de dorpsvisie ‘Vitaal Tijnje’.

 

 

 

 

 

Daarna vond een kuiertocht door Tijnje plaats en werden wij uitgebreid bijgepraat over Tijnje in toekomstperspectief. ‘Wonen, werken, recreatie, Tijnje uw ideale A7-locatie’, Plaatselijk belang Tijnje weet zijn dorp aan de man te brengen.

Er werd een bezoek gebracht aan het herstructureringsgebied Romke van Damwei, waar nieuwbouw in een ruime groene omgeving indruk maakte. Het bedrijventerrein De Ripen en door faillissementen verlaten industriële locaties midden in het dorp werden beoordeeld op ontwikkelingsperspectief.

De trots van het dorp, het centrale dorpsplein ‘Pipegaelsgeaplein’ en het in eigen beheer aangelegde  kunstveld Pannaveld op het vitale sportcomplex maakten indruk. In het decor van het Openluchtspel dat op 29 mei begint, ontmoetten we de regisseur en de stoere decorwerkers, die druk bezig waren met het opbouwen van het decor.

Conclusie van de ochtend over Tijnje:

Tijnje is een dorp dat volop leeft en creativiteit ontplooit in allerlei activiteiten en gerealiseerde voorzieningen. Met de sloagen ‘alleen lukt niets, maar samen lukt alles’, weten de inwoners van Tijnje hun dorp op de kaart te zetten en leefbaar te maken en te behouden.  Een dorp, dat interessante toekomstplannen heeft geformuleerd met dé grootste wens het binnenkort bouwen van een multifunctionele accommodatie voor de scholen, dorpshuis, gezondheidsvoorzieningen en marktpartijen. .

Gorredijk:

’s Middags werd Gorredijk bezocht. Tijdens de lunch in het Streekmuseum ‘Museum Opsterlân’ werd toelichting gegeven door ondernemers over mogelijkheden voor “Ondernemen in Gorredijk”. Twee ondernemers gaven ons inzicht in de ontwikkelingen van het winkelhart van de Vlecke Gorrdeijk. De industriële verloedering op het centrale bedrijventerrein tengevolge van leegstaande bedrijfsgebouwen en terreinen baart iedereen zorgen. Een uitdaging voor de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven om daaraan nieuwe impulsen te geven.

Speciaal werden de ontwikkelingen op het gebied van het Persoonsgebonden budget voor mensen met een beperking aan de orde gesteld. Dit in het licht van inzet van hen in kleinschalige ondernemingen zoals ‘Maatwerk Dagbesteding’ en ‘Puer leven in stijl’  in Gorredijk. Puer is een sfeervolle lifestyle winkel waar dagbesteding, leer- en werkervaring wordt geboden aan mensen met een beperking. De doelgroep zijn mensen met een beperking ten opzichte van de arbeidsmarkt.

De nieuwe PGB regelgeving die in ontwikkeling is, zit de mogelijkheden voor inzet van mensen met beperkingen stevig in de weg. Tweede Kamerlid Jaques Monasch en de Raadsleden van Opsterland werden bevestigd in hun zorgen en gaan dit ongewenste regelgevingeffect aan de kaak stellen.

De kuiertocht door Gorredijk onder leiding van een gids van Museum Opsterlân ging door het centrum van Gorredijk. De PvdA groep kreeg een goed inzicht in geschiedenis en huidige stand van zaken van de centrumfunctie van Gorredijk en in de ontwikkelmogelijkheden.

De dag werd afgesloten in café Neys in de Hoofdstraat. De delegatie werd uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden voor de jeugd in Gorredijk en de rol van de café-uitbaters daarin. Zij spelen een belangrijke rol in stimulering van het gaan sporten door sponsoring van jeugdteams voetbal en korfbal en hun rol in het op een positieve wijze begeleiden van de jeugd op basis van hun cafémotto, dat gericht is op verbinden, gezelligheid bieden binnen grenzen, waarbij toezicht op drankgebruik en overlast speerpunten zijn.

One Response to “Zaterdag 25 mei: PvdA Opsterland kuiertocht in Tijnje en Gorredijk”

  1. G de Groot schreef:

    Achte PvdA minsken,

    Ofrune sneon seach ik as oanwennende jimme fol bewundering omkuierjen op us moaie Pipegealsgeaplein. Dat is no noch in prachtich plein. Mar…… les s.v.p it berjocht op de site fan de Woudlklank fan 29052013 en jimme sille jimme ferbaze:

    Stralingsmast Vodafone verpest dorpsplein Tijnje, vinden omwonenden

Geef een reactie

* = verplicht, e-mailadres wordt niet gepubliceerd.